XXIV Mazowieckie Dni Rolnictwa w Płońsku

W dniach 8-9 czerwca, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 24. edycję Mazowieckich Dni Rolnictwa, które odbyły się w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 11. To wyjątkowe wydarzenie było skierowane do mieszkańców zarówno wsi, jak i miast z całej Polski, w tym rolników, producentów rolnych, firm związanych z sektorem rolnym, doradców oraz przedstawicieli instytutów badawczo-naukowych. XXIV Mazowieckie Dni Rolnictwa miały na celu promowanie innowacji w produkcji roślinnej.
Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z wynikami badań polowych, nowoczesnymi technikami i technologiami upraw oraz nowymi odmianami roślin.