Projekty badawcze

Tytuł projektu:

UZYSKANIE ODMIANY BURAKA CUKROWEGO O SPIRAMIDYZOWANYCH GENACH ODPORNOŚCI NA RIZOMANIĘ (Rz1/Rz2), MĄTWIKA BURAKOWEGO I CHWOŚCIKA BURAKA W OPARCIU O PROWADZENIE SELEKCJI METODAMI BIOTECHNOLOGICZNYMI

Tablica informacyjna - projekt-1Informacji udziela:

dr inż. Kamila Kozak-Fiałkowska

Z-ca Dyrektora ds. Hodowli/ Koordynator ds. Naukowo-Badawczych

 

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Straszków 12
62-650 Kłodawa
tel. +48 63 273-08-09
fax +48 63 273-03-96


Informacja o projekcie:

„Inteligentne systemy oświetleniowe dla przemysłowej produkcji roślinnej”

oświetelenie projekt badawczy

Informacji udziela:

dr inż. Kamila Kozak-Fiałkowska

Koordynator ds. Naukowo-Badawczych

Specjalista do spraw biotechnologii

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Straszków 12
62-650 Kłodawa
tel. +48 63 273-08-09
fax +48 63 273-03-96


Informacja o projekcie: Opracowanie odmiany buraka cukrowego

z odpornością na rizomanię i chwościka buraka cukrowego

Obraz2 LOGO KHBC Obraz3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Tytuł projektu „Opracowanie odmiany buraka cukrowego z odpornością na rizomanię i chwościka buraka cukrowego”
Nazwa beneficjenta    Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Wartość projektu    4 659 400,00 PLN
Udział Unii Europejskiej    2 329 700,00 PLN
Okres realizacji    04.10.2010 – 30.09.2015

 

Informacji udziela:

Hodowca –  dr Adam Sitarski

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Straszków 12
62-650 Kłodawa
tel. +48 63 273-08-09
fax +48 63 273-03-96

Więcej informacji o funduszach: http://europa.eu
http://www.poig.gov.pl
https://www.mr.gov.pl/