Hodowla

tworzymy postęp w rolnictwie

Nasz program hodowlany ma na celu stworzenie nowoczesnych i bardziej wydajnych odmian buraka cukrowego. Zwieńczeniem naszych starań jest wpisanie nowych odmian KHBC do krajowego rejestru odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

Zbiór buraków cukrowych z poletek doświadczalnych

Głównym zapleczem hodowlanym Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego jest Stacja Hodowli Roślin w Straszkowie k. Kłodawy. Prace hodowlane w SHR Straszków prowadzone są nieprzerwalnie od 1947 roku.  Corocznie na potrzeby hodowli i doświadczalnictwa odmianowego przeznacza się około 40 ha powierzchni gruntów na prowadzenie szkółek, doświadczeń porównawczych i poletek selekcyjnych. Do tych zadań wydzielono czteropolowy płodozmian zapewniający odpowiednie następstwo roślin na polu doświadczalnym. Dla zapewnienia właściwej izolacji przestrzennej między grupami materiałów hodowlanych wydzierżawiamy odpowiednie pola od okolicznych rolników.  Do swojej dyspozycji posiadamy nowoczesne zaplecze laboratoryjne z pracowniami:

  • kultur In-vitro
  • pracownią odpornościową
  • pracownią biochemiczną
  • pracownią cytologiczną
  • pracownią nasienną

oraz laboratorium przerobowe buraka cukrowego- linię Venema.