Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

26 kwietnia w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Urzędu Dozoru Technicznego, Zarząd oraz pracownicy Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Celem obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń, tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów bhp na wszystkich poziomach w procesie pracy.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zademonstrowali pokaz udzielenia pierwszej pomocy.