Selekcja wiosenna

Selekcji wiosennej poddawane są buraki wykopane jesienią na polach doświadczalnych. Każdy burak z rodziny jest badany pod kątem zawartości sacharozy oraz melasotworów (sód, potas, azot).
Po przywiezieniu buraków z przechowalni na halę przerobową, każdy jest myty z nadmiaru ziemi oraz poddawany wstępnej selekcji. Następnie buraki umieszczane są w tzw. szafach z przegródkami i każdemu nadawany jest numer. Pracownik wyjmuje buraki po kolei, aby nie pomieszać rodzin i umieszcza w ręcznym miazgowniku. Tam za pomocą pił buraki są nacinane. Powstała próbka miazgi jest pobierana i podawana do analizy na linię Venema. Próba miazgi ważona jest przez specjalną programowalną  wagę  stosunkową. Waga po zważeniu próby dozuje odpowiednią ilość roztworu dygestyjnego  w stosunku  1:6,835. Próba wraz z roztworem przenoszona jest do kubka na automatycznej linii miksowania i filtracji. Dygestia następuje roztworem siarczanu glinu o stężeniu 3g/l i temperaturze 20°C. Próba podczas przesuwania się wzdłuż linii jest cały czas mieszana mieszadłem magnetycznym. Następnie wylewana jest na sączek ze specjalnej szybkosączącej bibuły fitracyjnej w celu oddzielenia przesączu od osadu. Z próbą w miseczce przykrywającej kubek dygestyjny przenoszony jest numer w kodzie kreskowym. Po odsączeniu osadu roztwór z analizowanymi składnikami wlewany jest do lejka analizatora i po odczytaniu numeru rozpoczyna się proces automatycznej analizy. W próbie określamy zawartość sacharozy i tzw. melasotworów.
Na podstawie otrzymanych wyników wybierane są najlepsze, które wiosną są wysadzane w pole do dalszych celów hodowlanych.