Regionalne Dni Pola w Sulborzu

05.07.2024r. na terenie Gospodarstwa Rolnego Pana Tomasza Olecha w Sulborzu z rejonu Cukrowni Kluczewo, odbyły się Regionalne Dni Pola, organizowane przez Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie. W imprezie wzięli udział: Dyrektor Cukrowni Kluczewo – Paweł Dawiskiba, Kierownik Obsługi Plantatorów – M. Szarżanowicz, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukorwego T. Olech, Dyrektor Biura Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego M. Tarnowski oraz około 70 plantatorów.
Na polu zaprezentowano kolekcje odmianowe sześciu firm nasiennych, w tym trzy odmiany KHBC: Pomerania, Janulka i Mazovia.
Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego uczestnicy wymieniali swoje poglądy i spostrzeżenia dot. uprawy buraka cukrowego.