Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddziału Cukrownia Kruszwica

11 czerwca 2024r. na terenie spółki Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp.z o.o. odbył się Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej Oddziału Cukrownia Kruszwica, w którym wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwo Aktywów Państwowych Zbigniew Ziejewski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling, Członek Zarządu Województwa Dariusz Kurzawa, Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz, Członkowie Zarządu KGS S.A.: Witold Choiński, Marek Dereziński, Łukasz Mastalerz oraz Tomasz Olenderek. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, a także członkowie Rady Nadzorczej KGS S.A. oraz reprezentanci spółek zależnych Grupy Kapitałowej. Nie zabrakło licznie zebranych Plantatorów buraka cukrowego, przedstawicieli firm nasiennych, chemicznych oraz świadczących usługi dla rolnictwa oraz przedstawicieli samorządu. Gospodarzami Dnia Pola byli Dyrektor Cukrowni Kruszwica Jacek Modrzejewski oraz Prezes Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Piotr Jackowski.
Uczestnicy Dni Pola w Kruszwicy mieli okazję do zwiedzania poletek demonstracyjnych i stoisk wystawienniczych. W programie znalazł się także blok edukacyjny oraz konkursy organizowane między innymi przez KRUS oraz Fundacja Pomaganie krzepi. Goście mogą skosztować potraw serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz waty cukrowej.