Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddziału Cukrownia Kluczewo

6 czerwca na terenie gospodarstwa rolnego ROLPOL w Łęczynie (woj. zachodniopomorskie), odbyło Dzień Pola 2024 Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Oddziału Cukrownia Kluczewo.
W wydarzeniu wzięli udział liczni goście, w tym Sekretarz Stanu w Ministerstwo Aktywów Państwowych Zbigniew Ziejewski, Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A.: Prezes Marek Zagórski oraz Wiceprezesi Marek Dereziński, Witold Choiński, Łukasz Mastalerz i Wojciech Pomajda. Gospodarzami spotkania byli: Prezes Spółki ROLPOL Bohdan Rataj oraz Dyrektor Cukrowni Kluczewo Paweł Dawiskiba.
W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, a także członkowie Rady Nadzorczej KGS S.A. oraz reprezentanci spółek zależnych Grupy Kapitałowej. Nie zabrakło licznych Plantatorów buraka cukrowego, przedstawicieli firm nasiennych, chemicznych oraz świadczących usługi dla rolnictwa.
Podczas Dnia Pola Cukrowni Kluczewo wręczono nagrodę dla Wzorowego Plantatora, którą otrzymał Pan Adam Erwiński. Przedstawiciele Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. podziękowali Panu Bohdanowi Ratajowi za współpracę i gościnę na terenie gospodarstwa.
Uczestnicy Dnia Pola w Kluczewie mieli okazję do zwiedzania poletek demonstracyjnych i stoisk wystawienniczych. W programie znalazł się także blok edukacyjny oraz konkursy organizowane przez KRUS i Fundacja Pomaganie krzepi. Goście mogli skosztować przekąsek z grilla, potraw serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz waty cukrowej.