Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oddziału Cukrowni Krasnystaw

27.06.2024r. na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie zostały zorganizowane ostanie Dni Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrowni Krasnystaw.
Gospodarzami spotkania są Dyrektor Cukrowni, Krzysztof Sugalski ze swoim zespołem oraz Prezes RSP Zagroda Adam Bojarski. Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentują Członkowie Zarządu: Marek Dereziński, Łukasz Mastalerz oraz Tomasz Olenderek.
Uczestnicy mają okazję zwiedzać poletka doświadczalne, odwiedzać stoiska spółek zależnych Grupy Kapitałowej oraz zapoznać się z ofertą firm dystrybuujących maszyny rolnicze, nawozy i środki ochrony roślin. Nie brakuje również atrakcji dla dzieci, strefy edukacyjnej oraz szkoleń z pierwszej pomocy prowadzonych przez fundację „Pomaganie krzepi”. Koło Gospodyń Wiejskich tradycyjnie częstują gości wyśmienitymi słodkościami i mimo upału, wszyscy bawią się doskonale, zdobywając cenną wiedzę oraz nowe doświadczenia. Dziękujemy wszystkim za obecność, wspaniałą atmosferę i wymianę doświadczeń!