Usługi laboratoryjne

Głównym obszarem działalności Laboratorium KHBC w Straszkowie są prace badawcze związane z hodowlą wysokowydajnych odmian heterozyjnych buraka cukrowego.

W celu zapewnienia najlepszej jakości badań i usług Laboratorium zatrudnia wykwalifikowany personel, dysponuje odpowiednim wyposażeniem oraz stosuje najwyższe standardy jakości we wszelkich wykonywanych pracach.

Laboratorium KHBC posiada w pełni wyposażoną pracownię do pracy z kulturami tkankowymi w warunkach in vitro, pomieszczenia fitotronowe, cytometry przepływowe firmy Partec oraz pracownię analizy elektroforetycznej białek.

Oferujemy usługi badawcze w następującym zakresie:

  • produkcja linii podwojonych haploidów (DH) rzepaku ozimego i jarego;
  • ocena stopnia ploidalniści materiału roślinnego (np.: tkanki, nasiona);
  • analiza białek izoenzymatycznych do określania stopnia homozygotyczności linii wsobnych oraz kontroli homozygotyczności linii DH.

Ponadto oferujemy usługi z zakresu doświadczalnictwa polowego z burakiem cukrowym.

Dane kontaktowe:

Usługi laboratoryjne

dr Kamila Kozak-Stankiewicz

tel. 504 002 340

mail-blue

Doświadczalnictwo polowe

dr Adam Sitarski

tel. 600 815 565

mail-green