Zaproszenie do złożenia oferty na zbiór i sprzedaż warzyw

Zapraszamy do złożenia oferty na:

 

– zbiór i sprzedaż warzyw:

– marchew z powierzchni 0,95 ha

– pietruszka z powierzchni 0,5 ha

– pasternak z powierzchni 0,5 ha

– seler z powierzchni 0,85 ha

-oraz sprzedaż cebuli z powierzchni 0,85 ha 

 

  1. Miejsce zbioru: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Straszków, 62-650 Kłodawa, powiat Koło
  2. Termin i miejsce składania ofert do: 05.10.2021 r. do godz. 14:00
    w sekretariacie Zarządu w siedzibie KHBC Sp. z o.o. Straszków 12,
    62-650 Kłodawa, w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na zbiór warzyw w Straszkowie”
  3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 06.10.2021 r. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
  6. Osoba do kontaktu: Marek Łukomski  Główny Specjalista ds. Marketingu tel. 518-570-753.

zaproszenie na zbiór i sprzedaż warzyw