Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie odwodnienia i utwardzenia drogi w gospodarstwie rolnym w Straszkówku

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie odwodnienia i utwardzenia drogi w gospodarstwie rolnym w Straszkówku

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Kosztorys nakładczy
  3. Projekt