Zaproszenie do złożenia oferty na: dostawę i montaż urządzenia do dozowania i przygotowania cieczy roboczej do zaprawiania nasion w Zakładzie Nasiennym w Kutnie

Zapraszamy do składania ofert na:

Dostawę i montaż urządzenia do dozowania i przygotowania cieczy roboczej do zaprawiania nasion w Zakładzie Nasiennym w Kutnie

 

  1. Miejsce realizacji: Zakład Nasienny w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Chopina 25.
  1. Termin i miejsce składania ofert do: 8 sierpnia 2019r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu Nasiennego w Kutnie: kutno@khbc.pl. Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, zostaną odrzucone.
  1. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  1. Dodatkowych informacji udziela p.o. Dyrektora Zakładu Nasiennego: Tomasz Wlazło tel. 608 073 668

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż urzadzenia do dozowania i przygotowania cieczy roboczej do zaprawiania nasion w Zakładzie Nasiennym w Kutnie

SIWZ