Zaproszenie do złożenia oferty na: dostawę i montaż urządzenia do dozowania i przygotowania cieczy roboczej do zaprawiania nasion w Zakładzie Nasiennym w Kutnie

Zapraszamy do składania ofert na:

Dostawę i montaż urządzenia do dozowania i przygotowania cieczy roboczej do zaprawiania nasion w Zakładzie Nasiennym w Kutnie

 

  1. Miejsce realizacji: Zakład Nasienny w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Chopina 25.
  1. Termin i miejsce składania ofert do: 14 lipca  2019 r. do godz. 14:00
    w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu Nasiennego w Kutnie: kutno@khbc.pl. Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  1. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  1. Dodatkowych informacji udziela p.o. Dyrektora Zakładu Nasiennego: Tomasz Wlazło tel. 608 073 668

Zaproszenie na złożenie ofert na dostawę i montaż urzadzenia do dozowania i przygotowania cieczy roboczej do zaprawiania nasion w Zakładzie Nasiennym w Kutnie, 

 

x
niepodlegla
>