Zaproszenie do złożenia oferty na: dostawę i montaż linii pakowania do nasion otoczkowanych, inkrustowanych buraka cukrowego

Zapraszamy do składania ofert na:

Dostawę i montaż linii pakowania do nasion otoczkowanych, inkrustowanych buraka cukrowego

 

  1. Miejsce realizacji: Zakład Nasienny w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Chopina 25.
  1. Termin i miejsce składania ofert do: 8 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu Nasiennego w Kutnie: kutno@khbc.pl. Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  1. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  1. Dodatkowych informacji udziela p.o. Dyrektora Zakładu Nasiennego: Tomasz Wlazło tel. 608 073 668

Zaproszenie na złożenie ofert na dostawę i montaż linii pakowania do nasion otoczkowanych, inkrustowanych buraka cukrowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SWIZ