Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji nawodnieniowych na polach hodowlanych buraka cukrowego

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Straszków 12, 62-650 Kłodawa zaprasza do złożenia oferty na:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawodnieniowych na polach hodowlanych KHBC Sp. z o.o. w Straszkowie”

zgodnie z kosztorysem nakładczym.

Szczegóły:

Zaproszenie oraz kosztorys nakładczy PDF

Zaproszenie do złożenia oferty wersja jpg.

Kosztorys nakładczy wersja jpg:

x
niepodlegla
>