Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

16-09-2016

Zarząd Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Szczegółowe informacje oraz wymagania dotyczące składanych ofert znajdą Państwo TUTAJ.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki lub pocztą na adres Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 07 października 2016 roku.