Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Zarząd Spółki Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) Projektu – Umowa o dofinansowanie  Projektu: „Uzyskanie odmiany buraka cukrowego  o spiramidyzowanych genach odporności na rizomanię (Rz1/Rz2), mątwika burakowego i chwościka buraka w oparciu o prowadzenie selekcji metodami biotechnologicznymi”

 

Dokumenty do pobrania:

formularz ofertowy  

oświadczenie o zachowaniu poufności

opis przedmiotu zamówienia

oświadczenie

umowa

wykaz usług

oświadczenie o zachowaniu poufności

zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu