ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Zapraszamy Państwa do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz rok 2019

 

Termin składania ofert upływa z dniem: 03.10.2018 r.

Oferty należy przesyłać lub składać na adres spółki: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Straszków 12, 62-650 Kłodawa, powiat Koło, woj. wielkopolskie, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 63 27 30 809

 

Szczegóły oraz pozostałe informacje znajdą Państwo w zamieszczonych dokumentach poniżej:

badanie sprawozdania finansowego Spółki

x
niepodlegla
>