Zaproszenie do składania ofert na dostawę pelletu

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę pelletu.

 

Termin składania ofert upływa z dniem: 19.10.2018 r.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: m.rucinska@khbc.pl

 

Szczegóły oraz pozostałe informacje znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej dokumencie:

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pelletu

x
niepodlegla
>