Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż sprężarki śrubowej

Zapraszamy do składania ofert na:

Dostawę i montaż sprężarki śrubowej wraz z potrzebnym osprzętem
w Zakładzie Nasiennym w Kutnie

 

  1. Miejsce realizacji: Zakład Nasienny w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Chopina 25.
  1. Termin i miejsce składania ofert do: 30 października 2018 r. do godz. 14:00
    w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu Nasiennego w Kutnie: kutno@khbc.pl. Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  1. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  1. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Zakładu Nasiennego: Tomasz Wlazło tel. 608 073 668

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

SIWZ.pdf

 

x
niepodlegla
>