XVII Gala Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2019

W dniu 11 stycznia 2020 roku, w Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, odbyła się XVII Gala Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2019, na której zostały ogłoszone wyniki i przyznane nagrody dla 10 laureatów w 5 kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mleczarstwo i produkcja mleka, sadownictwo i ogrodnictwo i gospodarstwa wielkotowarowe.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyło ok. 600 osób, a najlepsi rolnicy z woj. kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, branżowe, nagrody rzeczowe, dyplomy i pamiątkowe statuetki oraz podziękowania za swoje osiągnięcia zawodowe od Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Jan Krzysztof Ardanowski i Pana Podsekretarza Stanu MR i RW: Ryszard Kamiński.

W uroczystej Gali uczestniczyli także posłowie, senatorowie, przedstawiciele samorządowi i Prezesi Zarządu lub Dyrektorzy Spółek przedsiębiorstw współpracujących z rolnikami z tego Regionu.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. była reprezentowana przez Pana Prezesa Zarządu: Grzegorz Fiałkowski.