I Forum Rolno-Gospodarcze Powiatu Łęczyckiego

05/06/2016

Starostwo Powiatowe w Łęczycy zaprasza rolników i przedsiębiorców rolnych do wzięcia udziału w I Forum Rolno – Gospodarczym Powiatu Łęczyckiego.

Forum odbędzie się 5 czerwca 2016 roku podczas Dnia Nowalijki w Piątku i rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gimnazjum mieszczącym się przy ulicy Szkolnej 4.

Przedsięwzięcie skierowane jest do rolników (głównie producentów warzyw), dużych firm, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji oraz organizacji rolniczych. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele firm i instytucji wspierających obrót  towarami rolnymi. Nie zabraknie również przedstawicieli KHBC.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum mogą zgłaszać swój udział w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, pok. nr 10, tel. 24 3887209 lub na adres rolnictwo@leczyca.pl.

Program:

I Forum Rolno-Gospodarcze Powiatu Łęczyckiego