Wielkanocne spotkanie rolników Pomorza i Kujaw

W dniu 9 kwietnia 2022 roku w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku, odbyło się Wielkanocne spotkanie rolników Pomorza i Kujaw, które było połączone z koncertem „Małe Oratorium na Wielki Post”. Wydarzenie zostało objęte patronatem posła na sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Organizatorami spotkania wielkanocnego byli: KSC Polski Cukier S.A., Elewarr Sp. z o.o., KHBC Sp. z o.o., PHR Sp. z o.o., HZ i NR Polanowice Sp. z o.o., SH i UZ Sp. z o.o., PN ROLNAS Sp. z o.o., Firma NOWAK i Kapituła Konkursu” Rolnik Pomorza i Kujaw”.