Siewy buraka

Podobnie jak w roku ubiegłym z początkiem kwietnia na polach Kutnowskiej Hodowli Buraka cukrowego ruszyły siewy doświadczeń.  Wczesny termin siewu wpływa na długość okresu wegetacji, co przekłada się na wzrostu plonów korzeni i cukru. Jednakże musi on być dostosowany do warunków pogodowych – niebezpieczne są zwłaszcza przymrozki. Pierwsze wschody buraka można obserwować nawet po upływie tylko 7–10 dni od siewu, ale średnio widoczne są one po 14–18 dniach. W niekorzystnych wypadkach termin ten może się przedłużyć i pierwsze wschody buraka (np. z powodu niskiej temperatury) mogą pojawić się po upływie miesiąca (czyli ok. 30 dni).

 

 

x
niepodlegla
>