Rozpoczęcie współpracy z Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2 września 2019 roku oficjalnie Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. przystąpiła do współpracy z Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. Solidny fundament teoretyczny poparty praktyką jest bardzo istotnym elementem w edukacji przynoszącym najlepsze rezultaty w nauce. Dzięki takiej współpracy uczniowie będą na bieżąco z najnowszymi technologiami oraz w rozwoju hodowli. W ramach współpracy uczniowie posiądą możliwość odbycia praktyki zawodowej w jednostkach organizacyjnych Spółki, a także otrzymania stypendiów dydaktycznych oraz nagród dla osób osiągających najlepsze wyniki w nauce. W swoich działaniach będziemy wspierać również nauczycieli w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych poprzez udostępnienie materiałów promocyjnych Spółki, pomoc w przygotowaniach programu do nauczania, organizacje przez Spółkę szkoleń i prelekcji, a także udzielenie porad w zakresie wiedzy specjalistycznej i techniki rolniczej.