Rozpoczęcie współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu podczas X edycji „Warsztatów Polowych” – 18.09.2019r.

Dnia 18 września 2019 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu miała miejsce X edycja „Warsztatów polowych” poświęconych uprawie buraka cukrowego. Spotkanie podzielono na dwie części: seminaryjną podczas, której zgromadzeni goście mogli wysłuchać wykładów na temat: „Wpływu właściwości fizycznych gleb na wzrost i plonowanie buraka cukrowego” autorstwa dr hab. Mirosława Kobierskiego. Z kolei prof. dr hab. Zbigniew Podkówka zainteresował wszystkich zwłaszcza producentów mleka tematem: „Wysłodki buraczane- niezbędny składnik dawki pokarmowej wysokowydajnych krów”. W obecności zgromadzonych gości została podpisana umowa o współpracy partnerskiej między Zespołem Szkół CKR w Starym Brześciu a Krajową Spółką Cukrową S.A.,Orlenem Serwis S.A. i Kutnowską Hodowlą Buraka Cukrowego Sp. z o. o .

Grzegorz Fiałkowski – Prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. oficjalnie zainicjował współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wspierając idee korelacji bazującej na solidnym zapleczu teoretycznym popartym praktyką Spółka z siedziba w Straszkowie pragnie wspierać szkołę w działaniach zmierzających do wykształcenia specjalistów najwyższej klasy mających już na starcie doświadczenie zawodowe wynikające z odbytych praktyk. Nasza Spółka umożliwia uczniom i nauczycielom nieustanne podnoszenie kwalifikacji poprzez udostępnianie materiałów, uczestnictwo w prelekcjach, szkoleniach zapewniając dostęp do najnowszych technologii oraz rozwoju hodowli. Firma zapewnia możliwość odbycia staży dla zainteresowanych uczniów, a dla tych osiągających najlepsze wyniki w nauce i praktyce odbytej w Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego zostaną ufundowane stypendia naukowe. Głównym celem podjętej współpracy jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów,a także zwiększenie stanu liczebnego przyszłych pracowników o profilu technik rolnik jak również zainteresowanie młodzieży branżą rolniczą.

Podsumowaniem 10-letniej historii „Warsztatów Polowych” zakończono część prelekcyjną po, której nastąpiła lustracja poletek doświadczalnych ,prezentacja kolekcji odmian firm nasiennych, doświadczenia ścisłe prowadzone przez dr Dariusza Górskiego a także, wystawa i pokazy pracy maszyn i ciągników rolniczych. Spotkanie zakończył tradycyjnie wspólny posiłek i występy artystyczne.