„Rola Izb Rolniczych w Kształtowaniu i Realizacji Polityki Rolnej Państwa”.

W dniu 25.03.2019 w zajeździe Ligrana w Chojnach k/Koła odbyła się konferencja dotycząca „Roli Izb Rolniczych w Kształtowaniu i Realizacji Polityki Rolnej Państwa”. Głównym organizatorem spotkania był poseł na Sejm RP Leszek Galemba. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. na czele z Prezesem Zarządu Grzegorzem Fiałkowskim.
Konferencję zorganizowano na terenie powiatu kolskiego, ponieważ jest to typowy powiat rolniczy. Dominują  tu gospodarstwa małe do 15 ha, które stanowią około 90% ogółu. Rolnictwo na tym terenie jest różnorodne, duża powierzchnia użytków zielonych przyczynia się do hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Rolnicy zajmują się również produkcją roślinną. Podczas spotkania dyskutowano o głównych problemach rolnictwa i obszarów wiejskich. Izby rolnicze reprezentują interesy zrzeszonych rolników oraz firm i spółdzielni zajmujących się produkcja rolną, analizują sytuację i proponują zmiany w zakresie działania rynku rolnego, działania na rzecz wsi i rolnictwa. Są głównymi organami doradczymi  i opiniodawczymi Ministerstwa Rolnictwa oraz samorządowych wydziałów do spraw rolnictwa.

 

x
niepodlegla
>