Nasze odmiany

Odmiana: FANTAZJA Rh + CR

w Rejestrze od: 2015r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania i chwościk buraka

Obraz2 LOGO KHBC Obraz3

Odmiana powstała w wyniku projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Tytuł projektu „Opracowanie odmiany buraka cukrowego z odpornością na rizomanię i chwościka buraka cukrowego”
Nazwa beneficjenta    Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Wartość projektu    4 659 400,00 PLN
Udział Unii Europejskiej    2 329 700,00 PLN
Okres realizacji    04.10.2010 – 30.09.2015

Informacje o odmianie:

  • Wysoki plon korzeni przy zrównoważonej zawartości cukru.
  • Wysoki plon cukru technologicznego.
  • Bardzo niska zawartość potasu i sodu w korzeniach.
  • Niskie straty cukru w melasie.
  • Wysoka wydajność cukru.
  • Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
  • Brak skłonności do wydawania pośpiechów (poniżej wzorca).
  • Wysoki plon korzeni oraz wysoka zawartość cukru w doświadczeniach bez ochrony.
  • Bardzo wysoki plon technologiczny cukru w doświadczeniach bez ochrony.
  • Wysoki poziom odporności na chwościk buraka.

 

Cechy rolnicze

Rozłożystość liści
Liście - długość
Liście- szerokość
Kolor liści
Wystawanie korzeni
ponad powierzchnię
gleby

Plonowanie

Cecha wzorzec FANTAZJA Rh + CR % wzorca*
Plon korzeni (t/ha) 95,9 100,6 104,9
Technologiczny plon cukru (t/ha) 16,1 16,8 104,3
Zawartość cukru w % 18,5 18,4 99,5
(wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2013-2014)

Termin zbioru

Wrzesień Październik Listopad

Nasi doradcy regionalni

Magdalena Jasińska Region Zachodni i północny600 890 221email
Dawid Siwiński REGION CENTRALNY I PÓŁNOCNY504 002 257email
Adam Krawczak REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI606 838 597email
Marek Łukomski Region zachodni i północny518 570 753email