Nasze odmiany

Odmiana: SILEZJA Rh

w Rejestrze od: 2015r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania

Informacje o odmianie:

  • Wysoki plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru (ponad wzorzec).
  • Wysoki plon cukru technologicznego.
  • Bardzo niska zawartość azotu, potasu i sodu w korzeniach.
  • Niskie straty cukru w melasie.
  • Wysoka wydajność cukru.
  • Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
  • Brak skłonności do wydawania pośpiechów (poniżej wzorca).

 

Cechy rolnicze

Rozłożystość liści
Liście - długość
Liście- szerokość
Kolor liści
Wystawanie korzeni
ponad powierzchnię
gleby

Plonowanie

Cecha wzorzec SILEZJA Rh % wzorca*
Plon korzeni (t/ha) 95,9 98,1 102,3
Technologiczny plon cukru (t/ha) 16,11 16,76 104,0
Zawartość cukru w % 18,5 18,7 101,1
(wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2013-2014)

Termin zbioru

Wrzesień Październik Listopad

Nasi doradcy regionalni

Magdalena
Giemza-Mikoda
Dyrektor Handlowy, Region południowy600 890 221email
Bogdan Olszanowski REGION CENTRALNY i PÓŁNOCNY606 728 336email
Dawid Siwiński REGION CENTRALNY I PÓŁNOCNY504 002 257email
Adam Krawczak REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI606 838 597email