Nasze odmiany

Odmiana: TRADYCJA Rh  + Cr Nowość

Typ: Normalno – cukrowy
W Rejestrze: od 2021r.
Odporność: rizomania, chwościk buraka

SHOP

Informacje o odmianie:

  • Duży plon korzeni
  • Wysoki plon technologiczny cukru
  • Niska zawartość melasotworów,
  • Brak skłonności do wydawania pośpiechów
  • Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych
  • Odmiana przeznaczona do bardzo wczesnego terminu zbioru

Cechy rolnicze

Rozłożystość liści
Liście - długość
Liście- szerokość
Kolor liści
Wystawanie korzeni
ponad powierzchnię
gleby

Plonowanie

Cecha wzorzec TRADYCJA Rh  + Cr Nowość % wzorca*
Plon korzeni (t/ha)
Technologiczny plon cukru (t/ha)
Zawartość cukru w %

Termin zbioru

Wrzesień Październik Listopad

Nasi doradcy regionalni

Magdalena
Giemza-Mikoda
Dyrektor Handlowy, Region południowy600 890 221email
Bogdan Olszanowski REGION CENTRALNY i PÓŁNOCNY606 728 336email
Dawid Siwiński REGION CENTRALNY I PÓŁNOCNY504 002 257email
Adam Krawczak REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI606 838 597email