Nasze odmiany

Odmiana: KUJAVIA Rh

w Rejestrze od: 2017r.
Typ: Cukrowo - normalny
Odporność: Rizomania

SHOP (1)

 

 

 

Informacje o odmianie:

  • Odmiana o najwyższej zawartości cukru (102,1% wzorca)
    w badaniach rejestrowych COBORU
  • Duży plon korzeni
  • Niski poziom zawartości melasotworów
  • Wysoka wydajność cukru
  • Wysoki plon technologiczny cukru (102,5% wzorca)
  • Dobra tolerancja na chwościk buraka
  • Brak skłonności do wydawania pośpiechów
  • Bardzo niski udział korzeni drobnych i nietypowych

Cechy rolnicze

Rozłożystość liści
Liście - długość
Liście- szerokość
Kolor liści
Wystawanie korzeni
ponad powierzchnię
gleby

Plonowanie

Cecha wzorzec KUJAVIA Rh % wzorca*
Plon korzeni (t/ha) 78,4 78,9 100,6
Technologiczny plon cukru (t/ha) 13,54 13,88 102,5
Zawartość cukru w % 19,1 19,5 102,1
(wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2015-2016)

Termin zbioru

Wrzesień Październik Listopad

Nasi doradcy regionalni

Magdalena
Giemza-Mikoda
Dyrektor Handlowy, Region południowy600 890 221email
Bogdan Olszanowski REGION CENTRALNY i PÓŁNOCNY606 728 336email
Dawid Siwiński REGION CENTRALNY I PÓŁNOCNY504 002 257email
Adam Krawczak REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI606 838 597email