Nasze odmiany

Odmiana: JAMPOL Rh + CR

w Rejestrze od: 2013r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania i chwościk buraka

Informacje o odmianie:

  • Wysoki plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru.
  • Wysoki plon cukru technologicznego.
  • Niska zawartość azotu, potasu i sodu w korzeniach.
  • Niskie straty cukru w melasie.
  • Wysoka wydajność cukru.
  • Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
  • Brak skłonności do wydawania pośpiechów (poniżej wzorca).
  • Wysoki plon oraz wysoka zawartość cukru także w doświadczeniach bez ochrony.
  • Bardzo wysoki plon technologiczny cukru w doświadczeniach bez ochrony.
  • Wysoki poziom odporności na chwościk buraka.

Cechy rolnicze

Rozłożystość liści
Liście - długość
Liście- szerokość
Kolor liści
Wystawanie korzeni
ponad powierzchnię
gleby

Plonowanie

Cecha wzorzec JAMPOL Rh + CR % wzorca*
Plon korzeni (t/ha) 85,3 86,0 100,8
Technologiczny plon cukru (t/ha) 14,4 14,3 99,3
Zawartość cukru w % 18,5 18,4 99,5
(wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2011-2012)

Termin zbioru

Wrzesień Październik Listopad

Nasi doradcy regionalni

Magdalena
Giemza-Mikoda
Dyrektor Handlowy, Region południowy600 890 221email
Bogdan Olszanowski REGION CENTRALNY i PÓŁNOCNY606 728 336email
Dawid Siwiński REGION CENTRALNY I PÓŁNOCNY504 002 257email
Adam Krawczak REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI606 838 597email