Otwarcie laboratorium analiz molekularnych KHBC

23 września nastąpiło oficjalne otwarcie świeżo zmodernizowanego laboratorium analiz molekularnych Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. , znajdującego się w Straszkowie. W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział  m.in. przedstawiciele świata nauki, w tym profesorowie: Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Henryk Bujak (IHAR-PIB), Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Zmodernizowane laboratorium analiz molekularnych zostało wyposażone w urządzenia, dzięki którym m.in. metodą genotypowania w czasie rzeczywistym można selekcjonować materiały hodowlane posiadające cenne zalety związane z wartością gospodarczą korzeni oraz odpornością odmian buraka cukrowego na wiele groźnych chorób i szkodników. Zaproszeni goście zgodnie podkreślali, iż bardzo ważny z punktu widzenia hodowli jest sprawny przepływ informacji z pola do laboratorium, co zdecydowanie udoskonali proces uzyskiwania nowych odmian.