Ogłoszenie  o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu KHBC Sp. z o.o.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Członka Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
z siedzibą w Straszkowie

 

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 7 września 2022 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 8:00-15:30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie”.

Szczegóły:

KHBC_post kwalifikacyjne_Członek Zarządu_2022