Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ” Zastępca Głównego Hodowcy”

Nabór na stanowisko:

Zastępca Głównego Hodowcy

Miejsce pracy: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.. Straszków 12, 62-650 Kłodawa

Opis stanowiska:
Poznanie całokształtu hodowli buraka cukrowego, w tym między innymi:
–  prowadzenie urzędowych kwalifikacji;
– planowanie i zarządzanie doświadczeniami hodowlanymi;
– planowanie i zarządzanie rozmnożeniami materiałów hodowlanych;
– asysta w prowadzeniu rozmnożeń komercyjnych przez Głównego Hodowcę we Włoszech;\
– współpraca z Głównym Hodowcą w zakresie prowadzenia doświadczeń zewnętrznych i rejestrowych;
– ocena fitopatologiczna oraz fenotypowa buraka cukrowego;
– analiza statystyczna wyników doświadczeń;
– prowadzenie dokumentacji hodowlanej;
– udział w grantach i programach finansowanych zewnętrznie.

 

Podstawowe wymagania:
– wykształcenie wyższe rolnicze z preferencją kierunków: hodowla i nasiennictwo roślin, ochrona roślin, biotechnologia roślin;
– umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność organizacji pracy i planowania,
– dobra znajomość pakietu MS Office;
– znajomość języka angielskiego;
– prawo jazdy kategorii B;
– zaangażowanie i chęć rozwoju.

Oferujemy:
– ciekawą i ambitną pracę z możliwością wielokierunkowego rozwoju;
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
– udział w kursach, szkoleniach, krajowych i międzynarodowych konferencjach;
– współpracę ze środowiskami naukowymi;
– wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na
adres: straszkow@khbc.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Głównego Hodowcy w KHBC Sp. z o.o. z/s w Straszkowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)”.

Nabór na stanowisko Zastępca Głównego Hodowcy