Ogłoszenie aukcji na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu użytkowego w Kutnie

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu aukcji (licytacji) na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu użytkowego nr IV, położonego w Kutnie, przy ulicy Teligi 4, o pow.89,54 m2.

Cena wywoławcza wynosi – 430.100,00 zł brutto, wadium wynosi – 45.000,00 zł brutto.
Aukcja odbędzie się w dniu 06.11.2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Straszkowie nr 12, kod 62-650 Kłodawa

Szczegółowych informacji o lokalu będącym przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Spółki w Straszkowie – tel. 504 002 469
w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Szczegóły aukcji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie

Zał.1 regulamin

zał.2 oświadczenie

x
niepodlegla
>