Nowy Zarząd KHBC Sp. z o.o.

Od 3 kwietnia 2024 r. na funkcję PREZESA ZARZĄDU Spółki KHBC został powołany Pan Robert Sikorski, na funkcję CZŁONKA ZARZĄDU został powołany Pan Jacek Rajewski.