Nasiona buraka cukrowego KHBC z neonikotynoidami w 2020 – derogacja

W dniu 15.11.2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski po raz kolejny podpisał decyzję dotyczącą czasowego stosowania zapraw neonikotynoidowych do ochrony plantacji buraków cukrowych przed szkodnikami w początkowych fazach rozwoju. Decyzja Ministra wydana została na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Pozwala ona na wprowadzenie do obrotu środków do stosowania w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania szarka komośnika oraz rolnic w terminie od 8 stycznia 2020 r. do 6 maja 2020 r. Derogacją objęte zostały dwa środki ochrony roślin: Cruiser_SB_600_FS produkcji Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska, zawierający substancję czynną tiametoksam oraz środek ochrony roślin Montur_Forte_230_FS produkcji Bayer AG – Republika Federalna Niemiec, zawierającego substancje czynne: imidachlopryd i beta-cyflutrynę.

Środki ochrony roślin, które objęte są derogacją należy stosować wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania, zgodnie z systemem ESTA. Z uwagi na fakt, iż Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. posiada stosowny certyfikat ESTA w zakresie zaprawiania m.in. nasion buraka cukrowego, już dziś możemy poinformować, że w 2020 roku całość dostępnego na rynku materiału siewnego nasion buraka cukrowego odmian naszej firmy, będzie dostępna z zaprawami z grupy neonikotynoidów (insektycydy).

Warto podkreślić, iż zezwolenie nie uprawnia do importu nasion buraka cukrowego zaprawionych ww. środkami. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem właściwym do wydawania zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu nie zaś organem umocowanym do wydawania pozwoleń/zezwoleń na import nasion zabarwionych środkami ochrony roślin.

W imieniu własnym oraz rolników pragniemy podziękować Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, który dostrzega potrzebę reagowania w sposób jednoznaczny na sytuację związaną z coraz większą presją szkodników powszechnie znanych, ale również nowych, znacznie groźniejszych, jakim jest szarek komośnik.

Decyzja dotycząca środka Cruiser_SB_600_FS_-_zezwolenie_R_j-6_2019

Decyzja dotycząca środka Montur_Forte_230_FS_-_zezwolenie_R_j-5_2019