Kujavia- nowa odmiana buraka cukrowego

25-01-2017

W dniu 19 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017-2020.
Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 14 nowych odmian buraka cukrowego i jednej odmiany buraka pastewnego.
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru m.in. odmiany buraka cukrowego Kujavia z KHBC.

Kujavia to odmiana odporna na rizomanię, utrzymana w typie cukrowo-normalnym. Podczas badań rejestrowych COBORU charakteryzowała się najwyższą zawartością cukru spośród wszystkich badanych odmian (102,1% wzorca). Plon korzeni kształtował się na poziomie 100,6% wzorca. Pozwoliło to w połączeniu z niskimi zawartościami melasotworów na uzyskanie technologicznego plonu cukru na poziomie 102,5%. Odmiana Kujavia charakteryzuje się dobrą tolerancją na chwościk buraka (na poziomie wzorca) oraz tolerancją na mączniak prawdziwy lepszą o 0,4 punktu od standardu.