Jak plonowały Nasze odmiany buraka cukrowego w COBORU w 2018 roku?

Podsumowanie wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2018

Warunki prowadzenia doświadczeń PDO w 2018 roku były bardzo różne. Wskutek późniejszej wiosny siewy były opóźnione średnio o tydzień. Przy czym należy zaznaczyć, że warunki wschodów były dobre. Bardzo szybko dał o sobie znać brak opadów. Już pod koniec kwietnia w wielu Stacjach COBORU zanotowano niedobór opadów. Następne miesiące dostarczyły deszczy, przy czym niejednokrotnie były to opady ulewne, prowadzące do podtopień. Największy niedobór opadów połączony z wysokimi temperaturami wystąpił w sierpniu. Zwłaszcza w południowo-zachodniej i centralnej części kraju obserwowano wtedy całodniowe więdnięcia i zasychania liści, co doprowadziło do zahamowania przyrostów korzeni. Warunki te doprowadziły w późniejszym okresie wegetacji do pojawienia się chorób liściowych a zwłaszcza chwościka buraka

Plon korzeni

Średni plon korzeni w doświadczeniach wyniósł 789 dt/ha, przy czym plon wzorca (cztery odmiany) wyniósł 805 dt/ha. Bardzo widoczne były tu różnice pomiędzy Stacjami Doświadczalnymi. Najniższe plony zanotowano w Śremie Wójtostwie i Chrząstowie (odpowiednio 578 i 601 dt/ha) najwyższy plon osiągnięto w Zybiszowie – 930 dt/ha. Oznacza to, że różnica wyniosła tu aż 352 dt/ha co stanowi ponad 30% plonu osiągniętego w Zybiszowie. Pokazuje to, jak susza może wpływać na plonowanie buraka cukrowego. Plon w pozostałych stacjach był bliski lub przekraczał 800 dt/ha. Na tym tle odmiany Kujavia i Jagienka osiągnęły 96 % wzorca. Nie należy się temu dziwić z uwagi na to, że są to odmiany o podwyższonej zawartości cukru. Odmiana Jaromir uzyskała plon na poziomie 102 %procent wzorca.

Wykres 1. Plon korzeni – PDO COBORU 2018

 

Zawartość cukru

Zawartość cukru w korzeniach wahała się od 16,9% do 19,7%. Co ciekawe, najwyższa zawartość cukru osiągnięta została w Zybiszowie, gdzie osiągnięto także najwyższy plon. Taką samą zawartość cukru osiągnięto także w Chrząstowie, co z uwagi na panującą tam suszę nie jest zaskoczeniem. Wśród badanych odmian najwyższą zawartość cukru osiągnęła Kujavia – 18,6%, co stanowi 104% wzorca. Odmiana Jagienka miała zawartość cukru na poziomie 18,3% (102% wzorca). Zawartość cukru w korzeniach odmiany Jaromir znajdowała się na poziomie 100% wzorca.

Wykres 2. Zawartość cukru – PDO COBORU 2018

 

Technologiczny plon cukru

Najwyższy technologiczny plon cukru osiągnięto z Zybiszowie. Było to spowodowane najwyższym plonem oraz najwyższą zawartością cukru w korzeniach. Było to 16,42 tony cukru z hektara. Najniższy plon cukru to 8,25 tony z hektara a zanotowano go w Śremie Wójtostwie. Plon cukru na poziomie 10,78 tony z hektara osiągnięto w Chrząstowie. W tych dwu Stacjach panowała największa susza co ewidentnie przełożyło się na plony. Plony cukru w pozostałych stacjach wynosiły od 11,73 do 14,62 tony z hektara. Najwyższym plonem z odmian KHBC charakteryzował się Jaromir – średnio 12,77 tony z hektara. Wydajność cukru odmiany Kujavia to 12,75 tony z hektara a odmiany Jagienka 12,60 tony z hektara.

Wykres 3. Technologiczny plon cukru – PDO COBORU 2018

 

Chwościk buraka

Średnie porażenie przez chwościk przedstawione jest w 9-cio stopniowej skali. Im wyższy stopień tym niższe jest porażenie – ocena na poziomie 9 to kompletny brak porażenia. Najwyższe porażenie zanotowano w Głubczycach i Przecławiu – średnio na poziomie 3 stopni. Jest to porażenie bardzo silne. Najniższe średnie porażenie notowano w Chrząstowie – średnio 7,6 stopnia. Spowodowane to było suszą, która zatrzymała rozwój chwościka buraka. Średnie porażenie odmiany Kujavia kształtowało się na poziomie 6,0 stopnia, odmiany Jaromir na poziomie 5,9 stopnia a odmiany Jagienka na poziomie 5,7 stopnia.

Wykres 4. Chwościk buraka, porażenie – PDO COBORU 2018

x
niepodlegla
>