Główny Hodowca Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z dyplomem uznania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 11-12 października 2022 roku na terenie Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyła się uroczysta Konferencja pt. „Dzień hodowcy roślin – lepsze odmiany, lepsze życie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale COBORU.
Celem konferencji było omówienie dorobku hodowlanego krajowych jednostek hodowli roślin oraz uhonorowanie zasłużonych hodowców odmian roślin uprawnych.

W uznaniu zasług na rzecz rozwoju polskiej hodowli roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił 61 hodowców odmian roślin uprawnych. Wręczenia dyplomów uznania oraz okolicznościowych statuetek dokonał Pan Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu MRiRW oraz Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.
W Konferencji wzięło udział ponad 110 osób. Uznanie dla wyróżnionych osób uświetnili swym pobytem m.in. wspomniani wcześniej: Pan Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu MRiRW i Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, ale także Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Pan Tadeusz Łączyński – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Leszek Chmielnicki – Prezes Polskiej Izby Nasiennej, Pan Michał Rokicki – Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Pan Roman Kierzek – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Pan Prof. Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Pan Juliusz Młodecki – Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.