Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

27 kwietnia w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o.  w Straszkowie zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W spotkaniu udział wzięli, Zbigniew Stanowski – nadinspektor pracy PIP oddział w Koninie, Ewa Lewicka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole, Starszy Inspektor asp. Andrzej Brzoski KP PSP w Kole,   Monika Szymanowska – Dyrektor ds. administracyjnych Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Tomasz Barański – Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie, Sebastian Wysocki – Instruktor Pierwszej Pomocy z PCK oddział rejonowy w Kole, zarząd oraz pracownicy Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Celem obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń, tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów bhp na wszystkich poziomach w procesie pracy.