Doświadczenia polowe Zakładu Nasiennego KHBC

22-05-2015

Jak co roku na polach Spółki prowadzone są doświadczenia na potrzeby Zakładu Nasiennego w Kutnie.

Testom poddawane są wszystkie partie nasion dostarczone w tym sezonie na rynek, nowe kombinacje mas otoczkujących oraz różne metody przygotowania materiału siewnego buraka cukrowego. Sprawdzane są takie parametry jak: energia polowa, zdolność, szybkość i wyrównanie wschodów. Ponadto, wszystkie kombinacje użyte w próbach polowych poddawane są szczegółowym badaniom w zakładowej Pracowni Oceny Nasion.

Pomimo przeprowadzenia wielu testów w warunkach laboratoryjnych, ostateczna weryfikacja danej kombinacji następuje w warunkach polowych.

Wyniki uzyskane podczas corocznych doświadczeń pozwalają ciągle doskonalić technologię obróbki nasion buraka cukrowego, i tym samym dostarczać na rynek materiał siewny najwyższej jakości.

x
niepodlegla
>