Spotkanie sojowe – Demo Farma w Czerniejewie

W dniu 12.09.2019r. gościliśmy w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Żydowo, GR Czerniejewo w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce, gdzie na 27 hektarowym polu zasiana została soja odmiana ABELINA firmy Saatbau Polska, materiał siewny dostarczony przez Naszą Spółkę. DemoFarma Czerniejewo, którą zorganizowaliśmy wspólnie z BASF AgroSaatbau Polska miała na celu popularyzację uprawy oraz wymianę doświadczeń nt. uprawy soi w centralnej Polsce na terenie województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy GRH Żydowo za możliwość pokazania plantacji oraz przedstawienia technologii uprawy soi, która m.in. była skuteczna pod kątem walki z zachwaszczeniem.