2 nowe odmiany buraka KHBC zarejestrowane w 2021 r.

W dniu 21 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Komisja pod przewodnictwem prof. Jacka Piszczka (IOR-PIB w Poznaniu) pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 20 nowych odmian buraka (18 odmian buraka cukrowego oraz dwie odmiany buraka pastewnego).

Wśród 18 nowo zarejestrowanych odmian buraka cukrowego na liście znalazły się 2 odmiany Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o., w tym jedna z odpornością na nematody. Poniżej przedstawiamy charakterystykę odmian: Janulka i Tradycja.

JANULKA Rh+N (KTA1821)

Odmiana odporna na rizomanię i mątwik burakowy (nematody). Odmiana utrzymana w typie normalno-cukrowym. Odnotowany w trakcie badań rejestrowych technologiczny plon cukru wyniósł 134,7 dt/ha (3,5 dt powyżej odmian wzorcowych). Odmiana Janulka wykazała plon korzeni na poziomie 891 dt/ha (8 dt powyżej wzorca). Zawartość cukru kształtowała się przy tym na poziomie 17,2% (0,3% powyżej wzorca). Odmiana Janulka nie wykazała skłonności do tworzenia pośpiechów i osiągnęła lepsze wyniki niż średnia z odmian wzorcowych. Odporność na chwościka buraka w trakcie badań rejestrowych określono na 6,5 stopnia (0,7 i 0,8 stopnia powyżej standardu) odpowiednio przy doświadczeniach chronionych fungicydami oraz doświadczeniach nie chronionych. Odmiana ta nie odbiega od wzorca pod względem odporności ma mączniak prawdziwy oraz ma o 0,1% niższy udział korzeni drobnych i nietypowych w stosunku do wzorca.

 TRADYCJA Rh+Cr (KTA1824)

Odmiana odporna na rizomanię i chwościk buraka (Cercospora beticola). Odmiana ta utrzymana jest w typie normalno-cukrowym. Odnotowany w trakcie badań rejestrowych technologiczny plon cukru wyniósł 135,8 dt/ha (4,6 dt powyżej średniej z odmian wzorcowych). Odmiana Tradycja plonowała na poziomie 891 dt/ha (8 dt powyżej wzorca). Zawartość cukru w korzeniach kształtowała się na poziomie 17,3% (0,4% powyżej wzorca). Niska zawartość melasotworów przełożyła się na wydajność cukru o 0,1% powyżej wzorca. Odmiana Tradycja nie wykazała skłonności do tworzenia pośpiechów i osiągnęła lepsze wyniki niż średnia z odmian wzorcowych. Odporność na chwościka buraka w trakcie badań rejestrowych określono na 6,2 stopnia (0,4 stopnia powyżej standardu) w doświadczeniach chronionych fungicydami oraz 6,5 (0,7 stopnia powyżej standardu) w doświadczeniach nie chronionych.